ระดับชั้น ESL
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
ยินดีต้อนรับสู่ Transworld หลักสูตร ESL ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน ข้อแนะนำ ข้อมูลในการทำวีซ่า ที่พัก ใช้เวลาว่างได้อย่างไร
ขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์
หนังสือออนไลน์
ภารกิจหลัก

ภารกิจของ Transworld's ESL โปรแกรม คือ การนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษา

ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน

Transworld นำเสนอหลักสูตรการศึกษาซึ่งได้รับการออกแบบในการช่วยปรับปรุงทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์การเรียนภาษาก่อนหน้า ทุกหลักสูตรได้รับการวางระบบในระดับความรู้ ความเชี่ยวชาญของคุณ ให้ความสะดวกสบายและสภาพแวดล้อมในการโต้ตอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณในขณะเรียน โปรแกรมของเราได้รับการออกแบบเพื่อนำไปสู่ระดับมาตรฐานทางวิชาการสูงสุดทางด้านภาษาอังกฤษ

โปรดพิจารณาระดับชั้นทางภาษาอังกฤษทั้ง 3 ระดับ ซึ่งได้อธิบายข้างล่างนี้ เพื่อดูว่าระดับไหนคือ ระดับของคุณ

ระดับเบื้องต้น

ผู้เริ่มต้นเรียนในระดับเบื้องต้นมีความสามารถที่จำกัดในการพูด การเขียน การอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนมีปัญหาไม่สามารถเข้าใจคำพูดที่รัวเร็ว  แต่จะสามารถโต้ตอบอย่างง่ายกับครูผู้สอนซึ่งพูดช้า ชัดเจน และเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ระดับกลาง

ผู้เรียนในระดับกลางสามารถเข้าใจและใช้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษได้ในทุกทักษะ   ผู้เรียนจะสามารถใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่จำเป็นเพื่ออธิบายประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น ผู้เรียนสามารถพูดด้วยความเชี่ยวชาญระดับหนึ่ง และสามารถที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่ติดขัด

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ระดับเชี่ยวชาญ

ผู้เรียนท่ีมีความเชี่ยวชาญสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าคล่องแคล่วสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้กว้างขวางและสลับซับซ้อนทั้งในรูปแบบโครงสร้างและความหมาย  รวมทั้งสามารถโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นได้ทั้งในรูปธรรมและนามธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ฉันตั้งใจมองหาหลักสูตรที่ทำให้ฉันสามารถสามารถปรับปรุงการออกเสียง และการใช้คำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วสำหรับการทำงานธุรกิจระหว่างประเทศของฉัน ฉันได้พบทุกอย่างที่ฉันมองหาและมากมายกว่านั้นที่ Transworld

~ Jean-Luc, จากประเทศฝรั่งเศส