ข้อแนะนำ
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
ยินดีต้อนรับสู่ Transworld หลักสูตร ESL ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน ข้อแนะนำ ข้อมูลในการทำวีซ่า ที่พัก ใช้เวลาว่างได้อย่างไร
ขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์
หนังสือออนไลน์
ภารกิจหลัก

ภารกิจของ Transworld's ESL โปรแกรม คือ การนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษา

ข้อแนะนำ

พบกับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของเรา

ทีมอาจารย์ผู้สอนของ Transworld  มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งบุคลากรที่ให้การสนับสนุนยังมีความมุ่นมั่นที่จะสร้่างประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดให้กับคุณ    อาจารย์ผู้สอนทุกท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรใน TESOL มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ  และมีความรู้เกี่ยวกับภาษาที่สอง หรือมีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้พบคุณ และทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านท่ามกลางเพื่อนฝูง

 

Ceri Rich-Odeh: Director (PDSO); BA, MA, TESOL

Mai Dajani: Program Director; TESOL & ESL Instructor BA, MA, TESOL

Rania  Affan: Admissions Director (DSO); BArch, MLA

Ellen Arnaud: TESOL & ESL Instructor; BA, MA, TESOL

Amit Botadkar: ESL Instructor; BA, MFA, TESOL

Marc Gregory: ESL Instructor; BA, MA, TESOL

Ivy Johnson: ESL Instructor; BA, MFA, TESOL

Jamie McCrory: ESL Instructor; BA

Robert Talley: ESL Instructor; BA, MA, TESOL

Michael Baruch: ESL Instructor, BA, MA, TESOL

Heather Mason: ESL Instructor, BA, MATESOL,

Jill Darnley: ESL Instructor; BA.

ฉันได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน Transworld และตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ทันทีเพราะฉันรู้ว่าฉันจะได้เรียนภาษาอังกฤษที่ฉันต้องการ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการสอบ TOEFL ของฉัน

~ Erkan, จากประเทศตุรกี