ข้อแนะนำ
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
ยินดีต้อนรับสู่ Transworld หลักสูตร ESL ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน ข้อแนะนำ ข้อมูลในการทำวีซ่า ที่พัก ใช้เวลาว่างได้อย่างไร
ขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์
หนังสือออนไลน์
ภารกิจหลัก

ภารกิจของ Transworld's ESL โปรแกรม คือ การนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษา

ข้อแนะนำ

พบกับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของเรา

ทีมอาจารย์ผู้สอนของ Transworld  มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งบุคลากรที่ให้การสนับสนุนยังมีความมุ่นมั่นที่จะสร้่างประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดให้กับคุณ    อาจารย์ผู้สอนทุกท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรใน TESOL มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ  และมีความรู้เกี่ยวกับภาษาที่สอง หรือมีประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้พบคุณ และทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านท่ามกลางเพื่อนฝูง

Ceri Rich-Odeh, ผู้อำนวยการ 
Emily Maloney, ผู้อำนวยการ 
Lindsay Sullivan, ผู้อำนวยการ 
Mai Dajani, ผู้อำนวยการ 
Julie Blairอาจารย์ผู้สอน TESOL & ESL 
Dannielle Smithอาจารย์ผู้สอน TESOL & ESL
Michael Hussey, อาจารย์ผู้สอน TESOL & ESL
Ellen Arnaud, อาจารย์ผู้สอน TESOL & ESL
Dana Bahr, อาจารย์ผู้สอน ESL 
Christophe Parker, อาจารย์ผู้สอน ESL 
Sam Carpenter, อาจารย์ผู้สอน ESL 
Jamie Joe Lancaster, อาจารย์ผู้สอน ESL 
Emily Rudge, อาจารย์ผู้สอน ESL 
Molly Ruhr, อาจารย์ผู้สอน ESL 
Yasmin Garcia, อาจารย์ผู้สอน ESL 

หลักสูตรนี้ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านให้ฉันในการเข้าเรียนต่อ และการเรียนวิชาเรียนในภาษาอังกฤษ อีกทั้งช่วยให้ฉันมีทักษะทางการเรียนที่มีคุณค่า ซึ่งทำให้ฉันสามารถที่จะเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถที่จะสื่อสารได้เป็นอย่างดีในระดับวิทยาลัย

~ Chih-Chieh, จากประเทศจีน