หลักสูตร ESL
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
ยินดีต้อนรับสู่ Transworld หลักสูตร ESL ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน ข้อแนะนำ ข้อมูลในการทำวีซ่า ที่พัก ใช้เวลาว่างได้อย่างไร
ขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์
หนังสือออนไลน์
ภารกิจหลัก

ภารกิจของ Transworld's ESL โปรแกรม คือ การนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษา

หลักสูตร ESL

Quality Intensive and Accelerated English language programs at low tuition at Transworld Schools in San Francisco, California. Choose your ESL course to suit your language proficiency level, your schedule, and your learning interests and goals.

สิ่งที่ดีที่สุดของ Transworld ก็คือ การมีนักเรียนนานาชาติจำนวนมากมายซึ่งรวมทั้งนักเรียนอเมริกัน ซึ่งนั่นหมายความว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา

~ Jae, จากประเทศเกาหลี

ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
24 คาบ/สัปดาห์ (วิชาหลัก 16 คาบ และวิชาเลือก 8 คาบ)
ค่าเล่าเรียน
$460.00
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือออนไลน์
การเตรียมสอบ TOEFL®
24 คาบ/สัปดาห์ (วิชาหลัก 16 คาบ และวิชาเลือก 8 คาบ)
ค่าเล่าเรียน
$460.00
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือออนไลน์
การศึกษาต่างประเทศสำหรับภาคการศึกษา
24 คาบ/สัปดาห์ (วิชาหลัก 16 คาบ และวิชาเลือก 8 คาบ)
ค่าเล่าเรียน
$2,150.00
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือออนไลน์
การศึกษาต่างประเทศสำหรับหลักสูตร 1 ปี
24 คาบ/สัปดาห์ (วิชาหลัก 16 คาบ และวิชาเลือก 8 คาบ)
ค่าเล่าเรียน
$3,150.00
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือออนไลน์