หลักสูตร ESL
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
ยินดีต้อนรับสู่ Transworld หลักสูตร ESL ภาษาอังกฤษของฉันอยู่ในระดับไหน ข้อแนะนำ ข้อมูลในการทำวีซ่า ที่พัก ใช้เวลาว่างได้อย่างไร
ขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์
หนังสือออนไลน์
ภารกิจหลัก

ภารกิจของ Transworld's ESL โปรแกรม คือ การนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพให้แก่บุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการเข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษา

หลักสูตร ESL

Quality Intensive and Accelerated English language programs at low tuition at Transworld Schools in San Francisco, California. Choose your ESL course to suit your language proficiency level, your schedule, and your learning interests and goals.

ฉันชอบมากๆที่ฉันสามารถก้าวออกจากห้องเรียนแล้วเดินเข้าสู่ย่านธุรกิจที่สวยงามของซานฟรานซิสโกได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันชอบที่เพื่อนนักเรียนชาวอเมริกันที่ Transworld ชวนให้เราไปร่วมงานสังคมและทำให้เรารู้สึกได้รับการต้อนรับและมีส่วนร่วม

~ Itsuko, จากประเทศญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
24 คาบ/สัปดาห์ (วิชาหลัก 16 คาบ และวิชาเลือก 8 คาบ)
ค่าเล่าเรียน
$460.00
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือออนไลน์
การเตรียมสอบ TOEFL®
24 คาบ/สัปดาห์ (วิชาหลัก 16 คาบ และวิชาเลือก 8 คาบ)
ค่าเล่าเรียน
$460.00
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือออนไลน์
การศึกษาต่างประเทศสำหรับภาคการศึกษา
24 คาบ/สัปดาห์ (วิชาหลัก 16 คาบ และวิชาเลือก 8 คาบ)
ค่าเล่าเรียน
$2,150.00
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือออนไลน์
การศึกษาต่างประเทศสำหรับหลักสูตร 1 ปี
24 คาบ/สัปดาห์ (วิชาหลัก 16 คาบ และวิชาเลือก 8 คาบ)
ค่าเล่าเรียน
$3,150.00
ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือออนไลน์